BIBLIB - webový knižnično-informačný systém

BIBLIB je knižnično-informačný systém určený pre všetky inštitúcie, ktoré získavajú, uchovávajú, spracúvajú a sprístupňujú dokumenty. BIBLIB je dostupný ako online služba cez internetový prehliadač bez ohľadu na operačný systém a je prispôsobený webovému prostrediu. Plne podporuje spoluprácu knižníc a vytváranie konzorcií pri zachovaní špecifík každej zúčastnenej inštitúcie. Je jednoducho nasaditeľný - bez inštalácie. Aktualizácie prebiehajú na pozadí.

Systém sa skladá z modulov:

  • Katalogizácia
  • Výpožičky
  • Administrátor
  • OPAC - Online katalóg
  • Štatistika

katalogizaciax

Katalogizácia prebieha v nami navrhnutých formulároch pre jednotlivé typy dokumentov. Správa a úpravy formulárov sú plne v rukách každého klienta. Nové záznamy je možné jednoducho preberať z iných knižníc a k nim vytvárať údaje o exemplároch. Knižničný fond ľahko skontrolujete vďaka funkciám revízie. BIBLIB je plne kompatibilný s bibliografickými štandardami (UNIMARC, MARC21, FRBR, RDA, FRAD), umožňuje export do citačných manažérov.

vypozickyVýpožičný modul slúži na registráciu čitateľov, výpožičných stavov dokumentov a evidenciu poplatkov a služieb. Registrácia čitateľov prebieha v prehľadnom formulári s možnosťou definície vlastných polí a importom z iných systémov. Používatelia sú zaradení do čitateľských kategórií, na základe ktorých im môžete nastavovať výpožičnú dobu, výšku upomienok, registračného poplatku a ďalšie parametre. Všetky výpožičky čitateľa sú prehľadne zobrazované v záložkách v jeho výpožičnej karte. Samozrejmosťou sú funkcie objednávania, rezervácie dokumentov (aj MVS), správa upomienok a automatické notifikácie pomocou e-mailov a/alebo sms. 

administratorModul Administrátor je určený správcom systému alebo systémovým knihovníkom. Predstavuje základ pre fungovanie celého systému. Spravovanie používateľov a ich práv, správa formulárov pre zápis nových záznamov či možnosti pridávania nových polí - to sú iba niektoré z možností, ktoré modul ponúka. Okrem toho tu nájdete sústredené všetky nastavenia funkčnosti výpožičného modulu od čitateľských kategórií, výpožičných profilov, poplatkov za upomienky alebo štátnych sviatkov. 

opacOPAC - je modul pre vyhľadávanie dokumentov pre čitateľov a používateľov. Jednoduché - plnotextové vyhľadávanie predstavuje pohodlný prístup k dokumentom na základe prehľadávania všetkých polí. Pre skúsenejších používateľov je k dispozícii pokročilé hľadanie. Výsledky sú radené na základe relevancie s možnosťou preusporiadania. Zaujímavé dokumenty je možné ukladať do súkromného zoznamu, hodnotiť alebo zdieľať. Po prihlásení do čitateľského konta získajú používatelia prehľad o svojich výpožičkách s možnosťou prolongácií, rušenia rezervácií a objednávok.

statistikaŠtatistika je modul, ktorý prináša detailný pohľad na takmer všetky aspekty práce so systémom: základné počty bibliografických záznamov celkovo aj na základe príslušnosti k typu dokumentu, počty holdingov podľa viacerých kritéri ale aj výkonnostné ukazovatele jednotlivých pracovníkov. Samostatnú časť tvoria údaje mapujúce výpožičný modul - počty čitateľov, výpožičiek, vráteniek, prolongácií za definované obdobie. Pre účely akvizície je možné sledovať rebríčky vypožičiavanosti a na základe nich spolurozhodovať o obstaraní ďalších exemplárov.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: